Inwendig trillen

Er zijn vele factoren die mogelijk zouden kunnen leiden tot inwendig trillen

Het is duidelijk een indicatie dat er iets mis is met het zenuwstelsel, maar de aandoening kan verscheidene oorzaken hebben. Voor het stellen van de diagnose moet elk van de potentiële oorzaken onderzocht worden om te identificeren welke van toepassing is op jouw situatie.  Hetzelfde geldt voor de vermoeidheidsklachten en een algemeen gevoel van een slechte gezondheid, die vaak gepaart gaan met inwendig trillen. De meest voorkomende oorzaak van extreme vermoeidheid is een langdurige of herhaalde adrenaline overdosis, ofwel stress. Dat kan ook direct leiden tot inwendig trillen en een afnemende gezondheid.  Wanneer de artsen niets kunnen vinden is het belangrijk zelf eens naar de volgende chemische stoffen te kijken.

Pesticiden of herbiciden

Alle bestrijdingsmiddelen kunnen ernstige verstoringen en schade aan het zenuwstelsel veroorzaken. Die schade kan weer de oorzaak zijn van het inwendig trillen. Dit kan iets zijn wat je in je eigen huis of tuin gebruikt om insecten of onkruid te verdelgen, of iets wat de buren gebruiken. Pesticiden remmen ook enzymen af, die nodig zijn voor de productie van energie, zijn slecht voor het endocriene systeem en kunnen een verzwakking van de bijnieren veroorzaken.

Andere mogelijke oorzaken

Verstoring of verarming van neurotransmitters in de hersenen kan leiden tot een lange lijst van symptomen, waaronder inwendig trillen en vermoeidheid. Neurotransmitters worden beïnvloed door vele variabelen, zoals dieet, voeding, stress, milieu-toxines, emotionele trauma’s, alcohol, recreatief en medicinaal druggebruik en niet te vergeten, cafeïne.